Hvad er Teksperimentet?

Teksperimentet er Fonden for Entreprenørskabs undervisningsmateriale. Det består af undervisningsforløb og ressourcer til grundskolelærere og –elever. Teksperimentet giver eleverne mulighed for at forholde sig til, afprøve og udvikle kreative løsninger på problemer fra virkeligheden. Alt er understøttet med video. Det betyder, at læreren i høj grad bliver frigjort til at hjælpe eleverne på deres individuelle niveau. Teksperimentets hjemmesideer gratis at tilgåog blev lanceret i 2019

Hvem står bag ?

Teksperimentet tilbyder lærere og elever:


- Differentierede undervisningsforløbmedvideo

- Forløb, der kan strække sig over flere dage, men kan tilpasses, så det fungerer bedst ift. den øvrige undervisning.

- Færdighedshedstræning indenfor udvalgte teknologier med en kreativ tilgang.

- Kreativt og innovativt arbejde medvirkelighedsnære og konkrete problemstillinger, som vi kalder missioner. Eleverne arbejder sig her igennemIdékredsløbet, som er en didaktisk innovationsmodel med fokus værdiskabelse og teknologisk handleevne.Formål med Teksperimentet

Formålet med Teksperimentet er at give elever erfaring med eksperimenterende adfærd og hjælpe deres nysgerrighed i mødet med teknologi godt på vej. Eleverne skal ikke kun kunne anvende teknologi, de skal kunne forholde sig kritisk til den og blive medskabere af den. I Teksperimentet bliver teknologien bragt helt tæt på eleverne i fx natur/teknologi og matematik. Eleverne arbejder med konkrete problemstillinger til gavn for samfundet på lokalt, nationalt eller globalt plan. Indholdet i Teksperimentet er indtænkt som en del af den daglige undervisning, så både elever og lærere udvikler basale teknologiske kompetencer med hjælp fra videoer, vejledninger og øvelser. Teksperimentets undervisningsforløb er inddelt i niveauer og er differentierede, så lærere og elever uanset erfaring og kendskab til teknologierne kan gå i gang. Det er hensigten, at læreren på sigt kan undervise i basal kodning uden hjælp fra eksterne konsulenter.

Teksperimentet og teknologiforståelse


Teksperimentet taler ind i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. Teknologiforståelse handler om at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et mere digitaliseret samfund. Undervisningen i teknologiforståelse skal understøtte elevernes faglige kompetencer, færdigheder og viden, så de konstruktivt og kritisk kan deltage i udviklingen af digitale produkter og forstå deres betydning. Fagligheden består af fire kompetenceområder: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. De tre sidste vil være synlige i Teksperimentet. Læs mere om forsøget med teknologiforståelse her