Hvad er Teksperimentet?

Teksperimenteter Teknologipagtensundervisningsmateriale. Det består af undervisningsforløb og ressourcer til grundskolelærere og –mellemtrinselever. Teksperimentet giver eleverne mulighed for at forholde sig til, afprøve og udvikle kreative løsninger på problemer fra virkeligheden. Teksperimentet er baseret på en række videoforløb. Det betyder, at læreren i høj grad bliver frigjort til at hjælpe eleverne på deres individuelle niveau. Teksperimentetshjemmeside, der er gratis at tilgå, blev lanceret i forsommeren 2019, og alle elementer som videoer, missioner og undervisningsmaterialer ligger nu tilgængelige for lærere og elever.

Hvem står bag ?

Teksperimentet tilbyder lærere og elever:

Adgang til tre undervisningsforløb i tre niveauer; grønt, gult og rødt. Hvert forløb strækker sig over fire dage og tager højde for både innovative og designdidaktiske læreprocesser. Det kan være teknologisk træning med Micro:Bit, Micro:Bit Tinker Kit, MakeyMakey og i programmet Scratch. Du kan også gøre brug af de virkelighedsnære og konkrete problemstillinger udformet som missioner. Eleverne kan arbejde sig frem til forskellige løsninger afhængig af den sammenhæng, de arbejder i. Teksperimentet er bygget op om Idékredsløbet, som er en didaktisk innovationsmodel med fokus værdiskabelse og teknologisk handleevne.Formål med Teksperimentet

Formålet med Teksperimentet er at give elever på folkeskolens mellemtrin erfaring med eksperimenterende adfærd og hjælpe deres nysgerrighed i mødet med teknologi godt på vej. I Teksperimentet bliver teknologien bragt helt tæt på eleverne i fx natur/teknologi og matematik. Eleverne skal arbejde med konkrete problemstillinger til gavn for samfundet på lokalt, nationalt eller globalt plan. Indholdet i Teksperimentet bliver del af den daglige undervisning, så både elever og lærere udvikler basale teknologiske kompetencer med hjælp fra videoer, vejledninger og øvelser. Eleverne skal ikke kun kunne anvende teknologi, de skal kunne forholde sig kritisk til den og blive medskabere af den. Teksperimentets undervisningsforløb er inddelt i tre niveauer, så lærere og elever uanset erfaring og kendskab til teknologierne kan gå i gang. Det er hensigten, at læreren på sigt kan undervise i basal kodning uden hjælp fra eksterne konsulenter.

Teksperimentet og teknologiforståelse

Teksperimentet taler ind i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. Teknologiforståelse handler om at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et mere digitaliseret samfund. Undervisningen i teknologiforståelse skal understøtte elevernes faglige kompetencer, færdigheder og viden, så de konstruktivt og kritisk kan deltage i udviklingen af digitale produkter og forstå deres betydning. Fagligheden består af fire kompetenceområder: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. De tre sidste vil være synlige i Teksperimentet. Læs mere om forsøget med teknologiforståelse her
Teksperimentets ophav

Teksperimentet er del af Teknologipagten. Teknologipagten er sat i verden for at sætte fokus på og styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer, så alle kan tage aktivt del i fremtiden. Målet er, at Danmark kan udnytte og udvikle de teknologiske og digitale muligheder så effektivt og klogt som muligt til gavn for samfund, økonomi, erhvervsliv og den enkelte dansker. Målet for Teknologipagten er, at der i 2020 vil være en million deltagere og 250 virksomheder engageret i pagten, og at der om ti år skal være uddannet 20 procent eller cirka 10.000 flere på de videregående uddannelser inden for STEM-området.

Økonomisk støtte til gennemførelse af Teksperimentet 2019

Teksperimentets indhold er tilgængeligt for alle lærere og elever i grundskolen, men et mindre antal kommuner er udvalgt til at udmønte Teksperimentet med støtte fra Teknologipagten i 2019, særligt med et fokus på at tilknytte lokale ressourcepersoner og indkøbe teknologi. Formålet har været at inddrage kommunernes erfaringer og viden indenfor STEM, kodning og programmering. Derfor er der også både teknologiske nybegyndere og erfarne blandt de udvalgte kommuner.